Op dit moment is de registratiemodule vervangen. Het bleek helaas een niet op te lossen fout die niet meer door de leverancier ondersteund wordt.
Indien u wilt bestellen dan graag mij een mail sturen met daarin opgenomen of u de volledige versie wilt (€ 37,50) of uw huidige versie wilt updaten. Als u de cursus tot Aldfaer 6.2 heeft zonder video dan is de update € 19,50, anders € 10,00

Ik verzoek u het bedrag over te maken aan J.H.A.M. Kortekaas te Amersfoort op rekening NL09 INGB 0000 367 100

Excuus voor het ongemak.