Privacy statement

Doelstelling website
J.H.A.M. Kortekaas te Amersfoort heeft als doelstelling een cursus te geven voor optimaal gebruik van Aldfaer, een genealogisch softwareproduct van Stichting Aldfaer te Kollum

Cursist
Om deel te kunnen nemen aan de cursus is registratie vereist; daarbij wordt de naam, cursusvorm en e-mailadres vastgelegd. De cursist heeft een mogelijkheid om -behoudens cursusvorm- zelf deze gegevens te wijzigen.
Deze gegevens, nodig voor de juiste werking van de inlogprocedure, worden nimmer door mij aan derden ter beschikking gesteld.

Bewaartermijn
Op eerste verzoek van de cursist of als deelnemer langer dan twee jaar niet ingelogd is geweest zal de naam en e-mailadres verwijderd worden.

@2023 Han Kortekaas