Voorbeeld geboorteakte.

Dit is een voorbeeld van één van de mogelijkheden van een geboorteakte. De opmaak hiervan kan per gemeente verschillen. Pas in latere jaren kwam er meer eenheid in formaat en opmaak. Het aktenummer wordt per soort akte per jaar uitgegeven.

Bij de opbouw van de stamboom heeft een geboorteakte waardevolle primaire informatie over de ouders, plaats datum en tijdstip van geboorte en wie de getuigen en overige betrokkenen waren.

Secundair en afhankelijk of dit geregistreerd wordt kan natuurlijk de beroepen èn leeftijden van alle personen genoteerd worden. Bij de getuigen blijkt tevens een eventuele verwantschap met de ouders; vaak treden er evenwel ambtenaren als getuige op.

Op subtiele wijze wordt soms omschreven dat 'de vader was verhinderd'; uit een andere bron blijkt dat hij tijdelijk op staatskosten in het gevang zat. Indien het onderzoek gaat om een beschrijvende genealogie, dus niet een pure opsomming van voorvaderen, kan dit leiden tot aardige anekdoten.

Bij alleenstaande moeders zult u vaak zien dat de vroedvrouwe de aangeefster is, terwijl in de kantlijn een aantekening kan staan dat de boreling erkend is bij het huwelijk van de ouders. In dat geval heeft u te maken met een zogenaamd vóórkind.

De informatie is in Aldfaer geregistreerd. Klikt u op dit voorbeeld van een Persoonskaart  dan ziet u de uitwerking van deze akte. In dit geval zonder doopgegevens en fotomateriaal.

@2023 Han Kortekaas