De hamvraag doet zich natuurlijik voor waar, naast de persoonlijke bronnen, algemene bronnen gevonden kunnnen worden voor uw onderzoek. In het navolgende deel zijn een aantal belangrijke organisaties aangegeven. Bij en paar vindt u originele akten.

Nationaal archief

Over het Nationaal Archief
Als 'nationaal geheugen' beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto's en historische kaarten. De geschiedenis van het Nationaal Archief begint in 1802, wanneer voor het eerst een archivarius der Bataafsche Republiek wordt benoemd in de persoon van Hendrik van Wijn. Sindsdien heeft het Rijk de zorg voor de archieven tot zijn verantwoordelijkheid gerekend.

Op de bovenstaande website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief. Voor het raadplegen van archieven en informatie over de culturele activiteiten kunt u terecht op www.gahetna.nl.

Vorige pagina

@2023 Han Kortekaas