marr act

Dit is een voorbeeld van één van de mogelijkheden van een huwelijksakte. De opmaak hiervan kan per gemeente en per jaar verschillen. Soms beslaat de akte wel 2 tot 3 pagina's. Pas in latere jaren kwam er meer eenheid in formaat en opmaak.

Voor de opbouw van de stamboom heeft een huwelijksakte waardevolle primaire informatie over beide partners, hun ouders, plaats, datum en tijdstip van de huwelijksvoltrekking en wie de getuigen waren.

Secundair en afhankelijk of dit door u in Aldfaer geregistreerd wordt kan natuurlijk de beroepen èn leeftijden van alle personen genoteerd worden. Of informatie dat ouders al overleden zijn cq aanwezig zijn dan wel met volmacht toestemming hebben verleend.

Bij de getuigen blijkt tevens een eventuele verwantschap met de partners. Denk aan broers, ooms. In geval dat er geen familie en/of kennissen als getuige optraden waren dit vaak ambtenaren.

Zo ook kunt u aantekeningen treffen terzake het erkennen van eventuele voorkinderen, kinderen die uit de relatie geboren zijn vóór de datum van de huwelijksvoltrekking. Op het Internet kunt u nevenstaande akte vinden als dit door het desbetreffende archief beschikbaar is gesteld.

Aan de akte zijn vaak bijlagen gehecht welke uitsluitend met persoonlijk archiefbezoek beschikbaar zijn. Verstandig is om dit eerst af te stemmen met het archief.

@2023 Han Kortekaas