deat act

Dit is een voorbeeld van één van de mogelijkheden van een akte van overlijden. De opmaak hiervan kan per gemeente verschillen. Voorbedrukte en ingevulde dan wel volledig handgeschreven akten zijn in overlijdens registers opgenomen. Pas in latere jaren kwam er meer eenheid in formaat en opmaak, wat de leesbaarheid sterk bevorderde.

Bij de opbouw van de stamboom heeft een overlijdens akte waardevolle primaire informatie over de persoon, huwelijkse status, ouders, plaats datum en tijdstip van overlijden. Als aangever is soms familie genoemd, maar vaak ook alleen de begrafenisondernemer en een ambtenaar.

De akte van overlijden wordt altijd opgemaakt in de gemeente van overlijden. Deze gemeente stuurt wel een extract op naar de woonplaats van de overledene, waardoor u op twee plekken een inschrijving in het overlijdens register kunt aantreffen.

Tot 2017 werd van levenloos geborenen doorgaans alleen een akte van overlijden opgemaakt; bij de registratie in Aldfaer geeft het niet of de datum geboorte of de datum van overlijden wordt ingevuld; wel van belang is de aanduiding 'levenloos' aan te vinken.

@2023 Han Kortekaas