De hamvraag doet zich natuurlijik voor waar, naast de persoonlijke bronnen, algemene bronnen gevonden kunnnen worden voor uw onderzoek. In het navolgende deel zijn een aantal belangrijke organisaties aangegeven. Bij en paar vindt u originele akten.