Parenteel
Een parenteel is een overzicht van alle afstammelingen van de hoofdpersoon, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.